CSR

Vi driver vores virksomhed på en ansvarlig måde. Det indebærer også, at vi stræber efter at minimere negative påvirkninger af miljøet. Vi skal passe på hinanden og sikre, at vores medarbejdere har et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi tænker i det hele taget “sundhed” i alt, hvad vi gør.

1. Miljø

CO2-udslip
Vi er i gang med at at udarbejde et CO2-regnskab for de, og vil føre regnskab fremadrettet med det formål at nedbringe vores CO2-udslip.
Bæredygtighed – danske landmænd.
Økologi.

2. Arbejdsmiljø

Bruge hjælpemidler og maskiner til at undgå løft og ensformigt arbejde.
Træne medarbejdere til at kunne flere forskellige arbejdsopgaver og dermed skabe variation i det daglige arbejde.
Mulighed for fleksible arbejdstider ved private omstændigheder.

3. Lokalmiljø

Bevare arbejdspladserne lokalt.
Anvende lokale leverandører.
Støtte lokalidrætten.

4. Sundhed

Alle medarbejdere har adgang til gratis frugt hver dag.
Økonomisk hjælp til rygestop og kostvejledning for alle medarbejdere.
Tilbyde mulighed for en sundhedsforsikring til alle medarbejdere.
Støtte sundhedsfremmende organisationer som fx Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og også Fødevarestyrelsen via partnerskaber.
Mål: Sygefravær under 1% og ingen arbejdsskader.

5. Antikorruption

Vi hverken yder eller modtager nogen form for bestikkelse.
Vi tillader ikke kontante betalinger.
Vi giver og modtager kun mindre lejlighedsgaver. Modtagne gaver indgår i det årlige julelotteri for samtlige medarbejdere.
Vi yder ikke bidrag til politiske organisationer.